ประจำปี 2557

กิจกรรมเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2557

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน (การประดิษฐ์ตะกร้าจากพลาสติก)

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หน.บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ปิดโครงการ ฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน (การประดิษฐ์ตะกร้าจากพลาสติก) วันที่ 25 ก.ค. 57 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่สาหลวง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

121 122 123

โครงการทำผางประทีป

บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน (การทำผางประทีป) เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.57 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่สาหลวง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

117 118 119 120

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับล่าม

บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ร่วมกับพมจ.เชียงใหม่และภาคีต่อต้านการค้าเด็กและหญิงประเทศไทยภายใต้มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับล่าม ในการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 7-8 ส.ค. 57 ณ โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

114 115 116

โครงการครอบครัวผูกพัน สมานฉันท์ ด้วยไมตรี

บ้านพักเด็ก จ.เชียงใหม่ จัดทำโครงการครอบครัวผูกพัน สมานฉันท์ ด้วยไมตรี โดยมีนางมิ่งขวัญ  วีระชาติ หน.บ้านพักเด็ก จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมเฮือนทวีชน สวนพฤษศาสตร์ทวีชน จ.เชียงใหม่

110 111 112 113

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง รุ่นที่ 4

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง รุ่นที่ 4 (ผางประทีป) เมื่อวันที 19 พ.ค. – 17 มิ.ย. 57 ณ บ้านเอื้ออาทรสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

1227367920085 S__311352 S__352319

โครงการกิจกรรมล้อมรั้วสร้างกำแพง 

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เมื่อวันที่  25 พ.ค.57 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

33770 S__13565989

โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำทางความคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 14-15พ.ค.57 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพงตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

IMG_4857 IMG_4878 IMG_4899

โครงการอาสาสมัครประชาบดี ประจำปี 2557

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ จัดทำโครงการอาสาสมัครประชาบดี ประจำปี 2557 มื่อวันที่ 30 เม.ย. 57 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

IMG_4439

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันการถูกล่อลว

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 30 วัน) เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 57 ณ ห้องเรียนชุมชนโลตัสหางดง จ.เชียงใหม่

IMG_2204 IMG_2205 IMG_2220

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง รุ่นที่ 3

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 30 วัน) รุ่นที่ 3 หลักสูตร"การจัดดอกไม้ประดิษฐ์และการจีบผ้า" ให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเยาวชน และสตรี ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 14 เม.ย.57 โดยมีนายวีระชัย ไชยมงคลกำนัน ต.ป่าแดด ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ ณ ห้องเรียนชุมชนห้างเทสโก้โลตัสสาขาหางดง

IMG_3411 IMG_3459 IMG_3476

โครงการให้ความรู้แก่หญิงไทย เพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ รุ่นที่ 2

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ จัดโครงการให้ความรู้แก่หญิงไทย เพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ รุ่นที่ 2 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นสตรี ผู้นำชุมชนพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อ วันที่ 21 มี.ค.57 โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส ปลัดอาวุโสอ.เมืองเชียงใหม่ เป็นประธาน และ นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมืองเชียงใหม่

IMG_3686 IMG_3774 IMG_3784

โครงการให้ความรู้แก่หญิงไทย เพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ รุ่นที่ 1

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ จัดโครงการให้ความรู้แก่หญิงไทย เพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ รุ่นที่ 1 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นสตรี ผู้นำชุมชนพื้นที่ อ.สารภี และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่ 20 มี.ค.57 โดยมีนายสมโพธิ บิณทวิหค พัฒนาการอ.สารภี เป็นประธาน และนางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ ณ ที่ว่าการ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

IMG_3486 IMG_3627 IMG_3650

โครงการอบรมวิทยากรฯ รุ่นที่ 2

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเครือข่ายสตรีจ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มี.ค.2557 ณ ลานปฏิบัติธรรมวัดเสาหิน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
1959346_480105832112833_874925200_n 1779814_480105965446153_2140030064_n 1964889_480105898779493_171168971_n 1897715_480105955446154_1207172414_n
 

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง รุ่นที่ 2

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง รุ่นที่ 2 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นม.1 – ม.3 จำนวน 132 คน ของโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ต.วันเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

539242_480117988778284_1416592485_n-2 1900013_480117968778286_795260388_n 539242_480117988778284_1416592485_n 1483376_480118278778255_1744440651_n

 

 

โครงการอบรมวิทยาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1
บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเครือข่ายสตรีจิตอาสา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2557 ณ โรงแรมธาริน อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
57_158 57_163 57_162 57_161 57_160 57_159

 

โครงการอบรมระยะสั้น 30 วัน รุ่นที่ 2

หลักสูตร "การประดิษฐ์พรมเช็ดเท้า" ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนการเคหะหนองหาร ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีน.ส.วราลักษณ์ วงศ์กา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ ณ อาคารสำนักงานการเคหะหนองหาร อ.สันทราย
57_152 57_157 57_156 57_155 57_154 57_153

โครงการอบรมระยะสั้น 30 วัน รุ่นที่ 1
หลักสูตร "การประดิษฐ์เครื่องประดับ" ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนการเคหะหนองหอย ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารสำนักงานการเคหะหนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่
57_146 57_151 57_150 57_149 57_148 57_147

981 total views, 1 views today