ประจำปี 2559

โครงการความสัมพันธ์แม่และลูก ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2559

S__6242330 S__5963794S__5963793S__5963792

 

 

 


S__5963791S__6242331

 

 

 

 

 

โครงการ "เสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน"

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการ "เสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน" ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค.59 ณ ตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิอนุสรณ์ ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

IMG_1321 IMG_1312 IMG_1293

 

 

 

 

IMG_1335

 

 

 

 

 

 

โครงการ "พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก"

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการ "พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก" ประจำปีงบประมาณ 2559  ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.59 ณ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

ppp (2) ppp (1) ppp (3)

 

 

 

 

 

โครงการความสัมพันธ์แม่และลูก ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2559

7 5 4

 

 

 

 

3 2 1

 

 

 

 

ชบา มิ.ย_9148

 

 

 

 

 

    

โครงการ " พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙”

บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ จัดโครงการ " พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙” โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเป็นประธานในการเปิดโครงการ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๕๙ ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

Play and Learn_6975 Play and Learn_6348 Play and Learn_1122 Play and Learn_234 Play and Learn_9044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียนรุ่นที่ ๒

บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียนรุ่นที่ ๒ ซึ่งเสริมสร้างทักษะในการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ดูกดำการเลี้ยงปลาดุก  การเลี้ยงสุกร  เพาะเห็ดฟาง พร้อมทั้งมอบวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันที่  ๒๕-๒๙ ม.ค. ๕๙

++í--¬++_7411 ++í--¬++_2000 ++í--¬++_9777

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียนรุ่นที่ ๑

บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียนรุ่นที่ ๑ ซึ่งเสริมสร้างทักษะในการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ดูกดำการเลี้ยงปลาดุก  การเลี้ยงสุกร  เพาะเห็ดฟาง พร้อมทั้งมอบวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ ม.ค. ๕๙

กกกก (4) กกกก (3) กกกก (2) กกกก (1) กกกก (5)

914 total views, 1 views today