แผนที่

ตั้งอยู่ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2,601 total views, 3 views today