กิจกรรมผู้ใช้บริการในหน่วยงาน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้ใช้บริการ

ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม

พ01 (1) พ01 (2)พ01 (3)

 

 

 

 

พ01 (4)พ01 (5)พ01 (6)

 

 

 

 

พ01 (7)พ01 (8)พ01 (9)

 

 

 

 

พ01 (10)

 

 

 

 

 

 

ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน

ปปป (19) ปปป (18) ปปป (17) ปปป (16) ปปป (15) ปปป (13) ปปป (12) ปปป (11) ปปป (10) ปปป (9) ปปป (8) ปปป (7) ปปป (6) ปปป (5) ปปป (4) ปปป (3) ปปป (2) ปปป (1) ปปป (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม

aí-_1765 3695 761 636 591 514 ߦ¦++í--¦ñ¦+¦+--¦+8_479 DSC09315 ATT00001 aí-+-ß+Tº_5879

590 total views, 1 views today