งานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ศึกษาเรียนรู้งานมาตรฐานบ้านพักฯ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.59
บพด.ลำปางดูงาน_9616517495174751744DSC09842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลสุเทพศึกษาดูงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางไพทิพย์ หนูพรหม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปบทบาทภารกิจของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 21 ก.ค.59 
4325

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กร Vulnerable Children Assistance Organization (VCAO) ประเทศกัมพูชา ร่วมกับกลุ่มละครเวที "กั๊บไฟ" ศึกษาดูงานบ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโดยนางสาววราลักษณ์ วงศ์กา นักสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.59

DSC09579 DSC09574 DSC09582

 

 

 

 

 

องค์กร Winrock International เข้าพบเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นการค้ามนุษย์และแรงงาน รวมทั้งแนวทางการทำงานด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยมีนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และให้การสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๖เม.ย.๕๙

ททท (2) ททท (1) ททท (3)

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ศึกษาดูงานบ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ โดยนางสาววราลักษณ์ วงศ์กา นักสังคมสงเคราะห์ ให้การต้อนรับและบรรยายบทบาทภารกิจของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๙

DSC09289 DSC09282 45809 DSC09292

877 total views, 1 views today