งานพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานบ้านพักเด็กและครอบครัว

กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม

เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่และผู้ใช้บริการ ทำกิจกรรม ๕ ส. 

5 ส สค 01 (2) 5 ส สค 01 (1)5 ส สค 01 (3)

 

 

 

 

กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม

เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่และผู้ใช้บริการ ทำกิจกรรม ๕ ส. 

5 ส กค 01 (1)5 ส กค 01 (2)5 ส กค 01 (3)5 ส กค 01 (4)5 ส กค 01 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน

เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่และผู้ใช้บริการ ทำกิจกรรม ๕ ส. ทำความสะอาดห้องกิจกรรม

5ส. ห้องกิจกรรมพัดลม_9653 5ส. ห้องกิจกรรมพัดลม_8101 5ส. ห้องกิจกรรมพัดลม_8073 5ส. ห้องกิจกรรมพัดลม_1697

กิจกรรมประจำเดือนเมษายน

เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่และผู้ใช้บริการ ทำกิจกรรม ๕ ส. ห้องสมุด/ห้องกิจกรรม/ลานกิจกรรม
20160419_6953 20160419_6613 20160419_3130 20160419_2196

กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์

เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ทำกิจกรรม ๕ ส. อาคารสำนักงาน
DSC092441 DSC09247 DSC09246 DSC09245 20160201_9322 20160201_9060 20160201_3497 20160201_2547

 กิจกรรมประจำเดือนมกราคม

เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ทำกิจกรรม ๕ ส. โต๊ะทำงาน
DSC09203 DSC09201 DSC09200 DSC09198 DSC09195 DSC09189

714 total views, 1 views today