งานประชุมทีมสหวิชาชีพ (Case conference)

เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประทีมสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๕๙ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์

18938

 

 

 

 

 

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม หน.บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่เป็นประธาน เมื่อวันที่  ๑๔ ม.ค. ๕๙

36217 36218 พพพพ (3)

963 total views, 1 views today