งานพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานบ้านพักเด็กและครอบครัว

เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม 5ส.อาคารเรือนนอนหญิงและอาคารเรือนนอนชายและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
   

เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม 5ส.อาคารเรือนนอนหญิงและห้องจัดกิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2558
  

เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม 5ส. ห้องครัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
   

 

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม 5ส. โดยได้รับความมือทั้งจากเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ งานนี้ถึงแม้จะเหนื่อยแต่พวกเราทุกคนก็สู้ และมีความสุข กับผลงานที่ออกมา

          

 

712 total views, 1 views today