กิจกรรมผู้ใช้บริการในหน่วยงาน

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้กับผู้ใช้บริการ เน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เมื่อกลับคืนสู่สังคม

   

           

       

      

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมศิลปะบำบัด/บรรยายสุขภาพให้กับผู้ใช้บริการ เน้นให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด

        

703 total views, 2 views today