การมอบเงินสงเคราะห์

โครงการยุติธรรมนานาชาติ (IJM) มอบสิ่งของบริจาคให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่  จะนำไปมอบให้กับผู้ใช้บริการไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

1 2 3

1,017 total views, 2 views today