กิจกรรมงานอื่นๆ

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

3 5 12 (1) 12 39 10660468

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน

ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

9 10 11

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

6 7 8


กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม

ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

อื่นๆ4 อื่นๆ5 อื่นๆ6

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

อื่นๆ1 อื่นๆ2 อื่นๆ3

กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม

ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

อื่นๆ5 อื่นๆ4 อื่นๆ6

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

อื่นๆ1 อื่นๆ2 อื่นๆ3

กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน

ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

1 2 3 4

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

1 2 3 4


กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

1 2 3 4

ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

1 2 3 4


กิจกรรมประจำเดือนเมษายน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

1 2 3 4

ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

1 2 3 4


กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

1 2 3 4

ข่าว 50 ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

1 2 3 4 5 6 7 8

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพออกปฏิบัติการตรวจตราเด็กขายพวงมาลัยเป็นประจำทุกสัปดาห์

1 2 3 4

 


กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

1 2 3 4

ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

1 2 3 4

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพออกปฏิบัติการตรวจตราเด็กขายพวงมาลัยเป็นประจำทุกสัปดาห์

1 2 3 4


กิจกรรมประจำเดือนมกราคม

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

1 2 3 4

ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

1 2 3 4

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพออกปฏิบัติการตรวจตราเด็กขายพวงมาลัยเป็นประจำทุกสัปดาห์

1 2 3


กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว และ สิ่งของให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

1 2 3 4

ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ๅ 4 3 2

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพออกปฏิบัติการตรวจตราเด็กขายพวงมาลัยเป็นประจำทุกสัปดาห์

1 2 3


กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

1

ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

1 2 3 4

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพออกปฏิบัติการตรวจตราเด็กขายพวงมาลัยเป็นประจำทุกสัปดาห์

1 2 3


กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพออกปฏิบัติการตรวจตราเด็กขายพวงมาลัยเป็นประจำทุกสัปดาห์

1 2 3 4

ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

1 2 3 4

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

 1 2 3 4

996 total views, 2 views today