งานประชุมทีมสหวิชาชีพ Case Conference

ประจำเดือนตุลาคม

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม เมื่อวันที่ 24 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่

DSC01079 DSC00871 DSC00870

ประจำเดือนกรกฎาคม

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ นางไพทิพย์ หนูพรหม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ประชุมทีมสหวิชาชีพหารือแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรณีเด็กถูกทำร้ายร่างกาย เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 57 ณ บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่

44 45

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ นางศุภกาญจน์ จันทนวล นักจิตวิทยา ประชุมทีมสหวิชาชีพหารือแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและช่วยเหลือเด็กในสภาวะยากลำบาก เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 57 ณ บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่

46 47 48

บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ประชุมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เรื่อง " แนวทางการคุ้มครองเด็กถูกล่วงละเมิด " เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่

172 173

ประจำเดือนมิถุนายน

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หน.บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ นางสาววราลักษณ์ วงศ์กา นักสังคมสงเคราะห์ ประชุมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เรื่อง " การพิจารณาร่างคู่มือปฏิบัติงานระดับชุมชน " เมื่อวันที่ มิ.ย.2557 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่

IMG_2930 IMG_2931

ประจำเดือนพฤษภาคม

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 57 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หน.บ้านพักเด็กฯ นางสุกัญญา มูลอ้าย นักพัฒนาสังคม และ นางศุภกาญจน์ จันทนวล นักจิตวิทยา ประชุมหารือแนวทางการคุ้มครองเด็กกับเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับพื้นที่สายเหนือร่วมกับมูลนิธิ Save the Children อบต.ม่อนปิ่น และอบต.แม่สูน ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯ

ประชุมเคลสคอนเฟอเร้น

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 57 ​ นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักฯ ประชุมร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

104

ประจำเดือนเมษายน

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.57 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่จัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการการทำงานกับกลุ่มคนเร่ร่อน ขอทาน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่

ประชุมคนเร่ร่อน 18

ประจำเดือนมีนาคม

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.57 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่ น.ส.วิรัชดา ปิงเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และนายอาทิตย์ เสริมมา นักพัฒนาสังคม ฝ่ายศูนย์ประชาบดีร่วมประชุมหารือแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม  ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่

ประชุมเด็กขายพวงมาลัย 21

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2557 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมพนักงานสอบสวนและพนักงานสืบสวน ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่

1376435_479734925483257_765280874_n

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2557 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ และนางศุภกาญจน์ นักจิตวิทยา ร่วมประชุมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อหารือแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่
1463232_479734102150006_608617865_n

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2557 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมทีมสหวิชาชีพ          เพื่อเตรียมความพร้อมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่
ประชุมกีฬา11กพ57

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2557 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่
ประชุมบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ 4

 

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2557 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหารือแนวทางในการคุ้มครองเด็ก  ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่

ประชุมทีมสหวิชาชีพหารือแนวทางในการคุ้มครองเด็ก 4

ประจำเดือนพฤศจิกายน
57_18 57_17

ประจำเดือนตุลาคม
57_13 57_12 57_14 57_15  

2,825 total views, 1 views today