งานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ

ประจำเดือนตุลาคม

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อ วันที่ 16 ต.ค.2557

DSC00977 10726468 10721143 10721014

ประจำเดือนกันยายน

องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) ศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 ก.ย.57 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่

10660364 10694891

ประจำเดือนสิงหาคม

บ้านพักเด็กฯจ.เพรชบุรี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับเมื่อ วันที่  27 ส.ค.2557

179 180 181

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หน.บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ และนางสาววราลักษณ์ วงศ์กา นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานด้านการค้ามนุษย์กับองค์กร CHAB DAI จากประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 21 ส.ค.57 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่

177 178

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หน.บ้านพักเด็กจ.เชียงใหม่ รับคณะคุณโรเบิร์ต เอแบรมส์ จากสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 5 ส.ค.57 ณ บ้านพักเด็กจ.เชียงใหม่

185 186 187

ประจำเดือนพฤษภาคม

คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ Kids Home เดินทางมาขอรับคำปรึกษาและหารือในการประสานงานด้านเด็กในการทำงานร่วมกัน โดยมีนางไพทิพย์ หนูพรหม หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประชาบดี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 พ.ค.57 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

Kids Home พูดคุยแนวทางการทำงาน 15

ประจำเดือนเมษายน

องค์การยุติธรรมนานาชาติ (IJM) ศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 24 เม.ย.57

IMG_8497 IMG_8498

บ้านพักเด็กฯ จ.ลำพูน ศึกษาดูงานบทบาทหน้าที่ การบริหารงาน ตลอดจนการจัดทำการประเมินมาตรฐานของบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ โดยมีน.ส.วราลักษณ์ วงศ์กา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมการทำงานของฝ่ายสวัสดิการและฝ่ายศูนย์ประชาบดีฯ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 57

บพด.ลำพูน 4

ประจำเดือนมีนาคม

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลำพูนเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน ตลอดจนการจัดทำการประเมินมาตรฐาน โดยมีนางสุจิตรา สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการทำงานของฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 31 มี.ค.57 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่

บพด.ลำพูน ฝ่ายบริหาร 31

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

บ้านพักเด็กฯ จ.ภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมี นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 25 ก.พ.2557
บพด.ภูเก็ต 25

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จ.ระนอง เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 25 ก.พ.2557
คุ้มครองชาย ระนอง 25

บ้านพักเด็กฯ จ.นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2557
57_171


บ้านพักเด็กฯ จ.ชุมพร เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2557
 57_135 57_134 57_133

ประจำเดือนมกราคม

คณะผู้บริหารจาก หน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (TRAFCORD) และแหล่งทุนจาก USA เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักฯ ให้การต้อยรับ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.57
57_132 57_131
 

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.57 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษาดูงาน บทบาทภารกิจของบ้านพักฯ รวมทั้งมากิจกรรมให้แก่ผู้ใช้บริการในบ้านพักฯ
57_112 57_111 57_110

ประจำเดือนพฤศจิกายน

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการคุ้มครองเด็กกับองค์กร save the children เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
57_67 57_69 57_68
 

ประจำเดือนตุลาคม

บ้านพักเด็กฯ จ.สุราษฎ์ธานีศึกษาดูงานบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่และรับฟังบรรยายสรุปบทบาทภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2556
57_1 57_2 57_3 57_4 57_5

1,441 total views, 1 views today