กิจกรรมผู้ใช้บริการในหน่วยงาน

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมศิลปะบำบัด/บรรยายสุขภาพให้กับผู้ใช้บริการ เน้นให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด

1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมประจำวันให้กับผู้ใช้บริการในบ้านพักฯ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีต่อผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และผู้ใช้บริการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

57001 57002 57003 57004

กิจกรรมทำสาคู

57_175 57_174 57_176

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมศิลปะบำบัดและพัฒนาสุขอนามัย
57_44 57_54 57_52 57_53 57_51 57_49 57_50 57_48 57_47 57_46 57_45

1,908 total views, 1 views today