รณรงค์รู้ทันสื่อ เกมออนไลน์

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ เดินรณรงค์รู้ทันสื่อ เกมออนไลน์ ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ บริเวณโดยรอบ และตลาดมาลินพลาซ่า หน้ามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.59

IMG_2586 IMG_2561 IMG_2543 IMG_2506 IMG_2614

636 total views, 1 views today

Comments are closed.