โครงการ “สภาเด็กและเยาวชนไทยร่วมรณรงค์ใช้สิทธิลงประชามติ 7 สิงหาคม”

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการ “สภาเด็กและเยาวชนไทยร่วมรณรงค์ใช้สิทธิลงประชามติ 7 สิงหาคม”ภายใต้กิจกรรม“รณรงค์การออกเสียงประชามติ จังหวัดเชียงใหม่” ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ โดยมีผู้แทนส่วนราชการ คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และชมรมจักรยานสามล้อ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 59

งานรณรงค์ประชามติ_8789 งานรณรงค์ประชามติ_4859 งานรณรงค์ประชามติ_2147 งานรณรงค์ประชามติ_1579 งานรณรงค์ประชามติ_9925

585 total views, 1 views today

Comments are closed.