สถานีสวัสดิการ ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ร่วมงานโครงการ" ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปี 2557 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการและมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบ ปัญหาฯ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.57 ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

207 208 209 210

360 total views, 2 views today

Comments are closed.