สถานีสวัสดิการฉมานฉันท์ อบต.แม่ก๊า ต.แม่ก๊า

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.เชียงใหม่ ร่วมกันจัดโครงการสถานีสวัสดิการฉมานฉันท์ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งแจกเครื่องอุปโภคบริโภค การบริการน้ำดื่มและมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว เมื่อวันที่ 4 ก.ค.57 ณ อบต.แม่ก๊า ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

460 total views, 1 views today

Comments are closed.