บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสังคม (กระทรวงเคลื่อนที่) ในโครงการ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการฯพบปะประชาชน “

บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสังคม (กระทรวงเคลื่อนที่) ในโครงการ " ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการฯพบปะประชาชน " โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งบ้านพักเด็กฯได้มีการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แจกขนม เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 ณ ที่ว่าการ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ดอยเต่า_9868 ดอยเต่า_4839 ดอยเต่า_4295

354 total views, no views today

โครงการสถานีสวัสดิการ

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการสังคม (กระทรวงเคลื่อนที่) ปี 2558 โดยมีการจัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เล่นเกมรับของรางวัล ฯลฯ เมื่อวันที่ 10 ก.ย.58 ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

  

418 total views, no views today

สถานีสวัสดิการ อบต.ดอยเต่า

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ร่วมงานโครงการ " สถานีสวัสดิการ" กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาฯ และเกมร่วมสนุก เมื่อวันที่ 25 พ.ย.57 ณ อบต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

440 total views, no views today

สถานีสวัสดิการ อบต.แม่ปูคา

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ร่วมงานโครงการ " สถานีสวัสดิการ" กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาฯ และเกมร่วมสนุก เมื่อวันที่ 18 พ.ย.57 ณ อบต.แม่ปูคา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

489 total views, no views today

สถานีสวัสดิการ ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ร่วมงานโครงการ" ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปี 2557 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการและมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบ ปัญหาฯ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.57 ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

207 208 209 210

407 total views, no views today