บ้านพักเด็กฯ เชียงใหม่ ร่วมจัดบูทในงานมหกรรมรวมพลเยาวชนและครอบครัว

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดบูท ในงานมหกรรมรวมพลเยาวชนและครอบครัว ต่อต้านการค้าประเวณี ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27-28 ส.ค.59 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

สามกษัตริย์_4362 สามกษัตริย์_3354 สามกษัตริย์_2504 52098 สามกษัตริย์_9543 สามกษัตริย์_4636

633 total views, 1 views today

โครงการ “สภาเด็กและเยาวชนไทยร่วมรณรงค์ใช้สิทธิลงประชามติ 7 สิงหาคม”

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการ “สภาเด็กและเยาวชนไทยร่วมรณรงค์ใช้สิทธิลงประชามติ 7 สิงหาคม”ภายใต้กิจกรรม“รณรงค์การออกเสียงประชามติ จังหวัดเชียงใหม่” ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ โดยมีผู้แทนส่วนราชการ คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และชมรมจักรยานสามล้อ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 59

งานรณรงค์ประชามติ_8789 งานรณรงค์ประชามติ_4859 งานรณรงค์ประชามติ_2147 งานรณรงค์ประชามติ_1579 งานรณรงค์ประชามติ_9925

584 total views, no views today

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

         นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ " ประชารัฐร่วมใน ต้านภัยการค้ามนุษย์" ประจำปี ๒๕๕๙ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 ก.ค.59 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

งานต่อต้านค้ามนุษย์_6039 งานต่อต้านค้ามนุษย์_5460 งานต่อต้านค้ามนุษย์_4800 งานต่อต้านค้ามนุษย์_4665 งานต่อต้านค้ามนุษย์_9644

408 total views, no views today

บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสังคม (กระทรวงเคลื่อนที่) ในโครงการ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการฯพบปะประชาชน “

บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสังคม (กระทรวงเคลื่อนที่) ในโครงการ " ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการฯพบปะประชาชน " โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งบ้านพักเด็กฯได้มีการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แจกขนม เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 ณ ที่ว่าการ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ดอยเต่า_9868 ดอยเต่า_4839 ดอยเต่า_4295

354 total views, no views today

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โดยมีนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิมหัวหน้า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค.59 ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

841018 841017 841016

269 total views, no views today